Rumi Kodama

Rumi Kodama

Ngày sinh: 1979-06-03 (45 years old)

Chiều cao: 167 cm

3 vòng: 90-65-85

Ngực G

Nhóm máu A