Nagi Hikaru

Nagi Hikaru

Ngày sinh: 1997-04-06 (27 years old)

Chiều cao: 162 cm

3 vòng: 105-58-88

Ngực J

Nhóm máu A