Mei Satsuki

Mei Satsuki

Ngày sinh: 2000-08-16 (24 years old)

Chiều cao: 154 cm

3 vòng: 87-60-86

Ngực G

Nhóm máu O